PEP-skjema

Jeg er eller har vært:

Jeg er nært familiemedlem til en person som innehar/har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling. Min relasjon er:

Jeg er kjent medarbeider til en person som innehar/har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling.