Skru på to-faktor

Bruk en to-faktor autentiseringsapp (som f.eks Google Authenticator)

Skriv ut en kopi av konfigureringsnøkkelen og ta vare på den. Du vil trenge denne koden hvis telefonen går tapt eller data blir slettet.

Din konfigureringsnøkkel er:


Skriv inn koden fra din autentiseringsapp.